आविष्कार २०२१

आविष्कार २०२१

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, श्री.बापूसाहेब डी.डी. विसपूते बी.एड./एम.एड. महाविद्यालय, पनवेल मधील प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचे मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत १५ व्या आंतर महाविद्यालय/संस्था/विभाग “अविष्कार” संशोधन परिषद:२०२०-२१ द्वारे आयोजित संशोधन आराखडा स्पर्धेत अंतिम...