वन महोत्सव २०२१

वन महोत्सव २०२१

आदर्श शैक्षणिक समूहाने नेहमीच विविध कार्याच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे व या माध्यमातून समाजात एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. १ जुलै २०२१…आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा. श्री. धनराजजी विसपुते सर व मा.सौ.संगिता विसपुते मॅडम यांची कन्या कु.धनश्री...