Rajashree Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti 2020

Rajashree Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti 2020

रयतेचा राजा… लोककल्याणकारी लोकराजा. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती… महाराष्ट्राच्या लाडक्या राजाला मानाचा मुजरा.. आदर्श शैक्षणिक समूहाच्या श्री.बापूसाहेब डी.डी. विसपुते एम.एड्. व बी.एड्. महाविद्यालयात दि.२६/०६/२०२० रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज...