Education System is Changing

Education System is Changing

“शिक्षण प्रणाली बदलतीय…” अनेक घटकांच्या प्रभावामुळे शिक्षण प्रणाली बदलतीय… याच धर्तीवर शिक्षण प्रणालीतील हे बदल जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांनाच असते… त्यातही पाश्चात्य शिक्षण पद्धतीविषयी मनात अनेक प्रश्न असतात… याचीच उत्तरं...