Guru Purnima 2020

Guru Purnima 2020

आदर्श शैक्षणिक समूहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते सर व संचालिका मा.सौ.संगिता विसपुते मॅडम, मुंबई विद्यापीठ, ठाणे सब कॅम्पसच्या डायरेक्टर मा.डाॅ.सुनिता मगरे मॅडम, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ.सीमा कांबळे व सर्व प्राध्यापक यांच्या उपस्थितीत दि.०५/०७/२०२० रोजी...