Coffee आणि बरंच काही…Interaction with Celebrities

Coffee आणि बरंच काही…Interaction with Celebrities

लॉकडाऊनच्या कालखंडात आदर्श समूहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या प्रेरणेने व महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ.सीमा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली आदर्श समूहाच्या बी.एड.महाविद्यालयाने अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले याचाच एक भाग म्हणजे दि.१४/०५/२०२० रोजी प्रसिद्ध...