Swachh Bharat Abhiyan

Swachh Bharat Abhiyan

परिसंवाद… स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० मध्ये स्वछताविषयक उपक्रम लोकाभिमुख होण्याकरिता आज दि.२०/०७/२०१९ रोजी आदर्श शैक्षणिक समुहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली इन्फिनिटी फाऊंडेशनच्या माध्यमातून श्री.बापूसाहेब डी.डी....