Vachan Prerna Din

Vachan Prerna Din

“विसपुते बी.एड.महाविद्यालयात वाचन प्रेरणा दिनाचे आयोजन…” भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित, भारताचे माजी राष्ट्रपती व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे क्षेपणास्त्र ध्येयवेडे संशोधक डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन “वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून साजरा...