Voting Awareness Program

Voting Awareness Program

“विसपुते बी.एड्. महाविद्यालयात मतदान जनजागृती कार्यक्रम…” सत्य और ईमान से, सरकार बने मतदान से… हे अगदी सत्य आहे. मतदान करणे हा प्रत्येकाचा जसा अधिकार आहे तसेच प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियोजनानुसार दि.२१/१०/२०१९ रोजी...