B.Ed. and M.Ed. Opening 2022

B.Ed. and M.Ed. Opening 2022

आदर्श शैक्षणिक समूह संचालित श्री.बापूसाहेब डी. डी. विसपुते कॉलेज ऑफ एज्युकेशनमध्ये बी.एड व एम.एड. वर्ष 2021-23 चे उदघाटन आणि मराठी दिवस ऑनलाईन पद्धतीने जल्लोषात साजरा करण्यात आला.दि.27/02/2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता ऑनलाईन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर...