Exclusive Online NET SET Guidance webinar for NET SET aspirants

Exclusive Online NET SET Guidance webinar for NET SET aspirants

आदर्श शैक्षणिक समूह संचलित, श्री.बापूसाहेब डी. डी. विसपुते बी.एड.व एम.एड.महाविद्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या “ज्ञानांजली. तीन दिवसीय सेट/नेट मार्गदर्शन ऑनलाइन(Webinar) परिसंवाद” चे उदघाटन व पहिले पुष्प दि.०८/०५/२०२० रोजी दुपारी ३.०० वाजता विविध...