Vachan Prerna Din Aani Jagatik Vidyarthi din 2020

Vachan Prerna Din Aani Jagatik Vidyarthi din 2020

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित, श्री बापूसाहेब डी. डी. विसपुते कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नविन पनवेल तर्फे दि. १५-१०-२०२० रोजी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांच्या ८९ व्य जन्मदिनी मुंबई मराठी अध्यापक संघ व श्री बापूसाहेब डी. डी. विसपुते कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नविन पनवेल...