राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिवस २०२१

आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित श्री. बापूसाहेब डी. डी. विसपुते कॉलज ऑफ एज्युकेशन, नवीन पनवेल येथे दि..१२/०८/२०२१ रोजी “राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिवस” साजरा करण्यात आला. महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ.सीमा कांबळे मॅडम यांनी याप्रसंगी भारतीय ग्रंथालयाचे जनक सी. रंगनाथन यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. ग्रंथालयात ग्रंथपालाची काय भूमिका असते व आधुनिक काळातील ग्रंथपालाच्या जबाबदाऱ्या यासंबंधी मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी ग्रंथालयात उपलब्ध असलेल्या ग्रंथसंपदेची माहिती सर्वांना देण्यात आली व ग्रंथालयाचा सर्वांनी जास्तीत जास्त वापर करावा याबद्दलचे आवाहन करण्यात आले. आदर्श समूहाचे चेअरमन मा.श्री.धनराजजी विसपुते यांनी राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्यात.